Zaregistrovat se
cze
Kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení
Přihlašovací formulář

   

   

Elektrozařízení


Definice elektrozařízení

 

Elektrozařízením se ve smyslu § 37g zákona o odpadech rozumí elektrické nebo elektronické zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin uvedených v příloze č. 7  k tomuto zákonu a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených výlučně pro účely obrany státu.

 

Skupiny elektrozařízení 

 

Elektrozařízení jsou podle zákona o odpadech rozděleny do deseti skupin uvedené v příloze č. 7 k tomuto zákonu. Každá z těchto skupin se vyznačuje svou charakteristikou a některé z nich vyžadují i odlišný systém recyklace. Skupiny elektrozařízení jsou následující:

 

  1. Velké domácí spotřebiče
  2. Malé domácí spotřebiče
  3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
  4. Spotřebitelská zařízení a solární panely

       4a)spotřebitelná zařízení

       4b)solární panely 

     5.Osvětlovací zařízení

     6.Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)

     7.Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

     8.Lékařské přístroje (s výjimkou implantovaných a infikovaných výrobků)

     9.Přístroje pro monitorování a kontrolu

    10.Výdejní automaty

 

Označení elektrozařízení

 

Elektrozařízení musí být označeno jedním z níže uvedených způsobů (je možné je kombinovat):

  1. vyznačením data uvedení na trh,
  2. vyznačením symbolu „8/05“,
  3. vyznačením grafického symbolu „přeškrtnuté a podtržené popelnice“.

 

 Odpad

Grafická podoba výše uvedeného symbolu je dána evropskou normou EN 50419.

 

Označení elektrozařízení musí být umístěno na výrobku a v průvodní dokumentaci. Můžeme ho tedy najít na samotném výrobku, jeho obalu, v záručním listě nebo návodu na použití. Minimální velikost označení není stanovena, musí však být viditelné a čitelné a nesmazatelné při obvyklém používání elektrozařízení.

 

Kromě označení samotného elektrozařízení existuje také povinnost označení výrobce elektrozařízení. Tu je možno zvolit jednu z následujících možností:

  1. vyznačením jména a příjmení, resp. obchodní firmy,
  2. uvedením značky, pod kterou výrobce dováží nebo uvádí elektrozařízení na trh, nebo
  3. uvedením evidenčního čísla výrobce ze Seznamu výrobců elektrozařízením (vedeném Ministerstvem životního prostředí ČR). 

Aktuality

04.04.2016
LILA domov pro postižené děti více...

25.03.2016
Poděkování občanům více...

01.04.2016
Roční hlášení 2015 více...

18.03.2015
Nový ceník od 1.4.2015 více...

26.09.2014
Co s nepotřebným odpadem? více...

08.09.2014
Vyhláška č. 184/2014 Sb. více...

29.08.2014
Elektrozařízení vyjmutá ze skupin elektrozařízení více...

06.12.2013
Poplatek za historické solární panely více...

01.10.2013
OFO získalo registraci na solární panely více...

04.07.2013
Vyhláška č.178/2013 Sb. více...

01.01.2013
OFO - recycling s.r.o. nabízí i řešení přenosných baterií a akumulátorů více...

01.01.2013
Proč právě OFO-recycling s.r.o.? Výhody účasti v kolektivním systému OFO-recycling: více...


Základní kontakty

OFO – recycling s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 11/9
690 02 Břeclav
Tel.: + 420 519 327 038
Fax: + 420 519 327 039
E-mail: oforec@oforec.cz