Zaregistrovat se
cze
Kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení
Přihlašovací formulář

   

   

Solární panely


V červnu 2013 byla Parlamentem ČR schválena novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, která řeší problematiku solárního odpadu. V souladu s legislativou EU byly solární panely zařazeny do podskupiny 4.9. S ohledem na historii podpory a rozvoje solárních elektráren definuje česká legislativa povinné osoby zodpovědné za financování a recyklaci solárního odpadu takto:

za elektrárny instalované do 31. 12. 2012 jsou zodpovědní jejich provozovatelé,

za instalace dokončené po 1. 1. 2013 budou zodpovědní výrobci a dovozci.

 

Pro členy kolektivního systému OFO – recycling  s.r.o. nabízíme zajištění  likvidace všech součástí solární elektrárny. Při výběru budeme dbát kvalifikačních a odborných předpokladů realizačních firem, zejména s vazbou na ekologickou likvidaci a nejnižší cenou na trhu.

Státní orgány budou sledovat plnění povinností provozovatelů. Členům našeho KS poskytneme veškerou podporu a asistenci při jednání s orgány státní správy a kontrolními orgány. Ve spolupráci s Vámi připravíme potřebné výkazy, certifikáty a další dokumenty dokladující Vaše plnění.

Transparentnost a jednoznačnost použití finančních příspěvků je základem naší spolupráce. Až do splnění našich závazků budete mít aktuální informace o Vašich příspěvcích, jejich čerpání a využívání.

 

Důvod registrace

V roce 2012 Evropská komise vydala směrnici, která nařídila vládám EU zajistit finanční pokrytí zpracování odpadů ze solárních panelů a určila stupeň recyklace a úroveň sběru:

 • za odpad je zodpovědný původce (jeho likvidace nesmí dopadnout na občana)
 • konečná úroveň sběru 65% (po roce 2019)
 • konečný stupeň využití 85% hmotnosti odpadu (po roce 2018) Tyto cíle se nyní postupně promítají do všech národních legislativ. Do našeho právního systému prostřednictvím zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Finanční zajištění je rozděleno mezi výrobce/dovozce a provozovatele.

 

 

Povinnosti provozovatelů

 • do 30.6.2013 uzavřít se zvoleným kolektivním systémem smlouvu o plnění povinností
 • v období od 1.1.2014 do 31.12.2018 zajistit financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů
 • v případě uvedení solární elektrárny do provozu po 31.12.2012, se na Vás povinnost registrace nevztahuje

 

Povinnosti dovozce

 • do 30.6.2013 se rozhodnout pro individuální nebo kolektivní plnění povinností  a registrovat se v Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného MŽP
 • v případě, že dovozce dosud v roce 2013 neuvedl na trh žádné solární panely ani je nemá na skladě, vzniká uvedená povinnost do 60-ti dnů od uvedení panelů na trh
 • v okamžiku uvedení solárních panelů na trh poskytnout záruku, že financování sběru, zpracování a odstranění odpadu je zajištěno

 

 

Jednoduchost vstupu do KS  OFO – recycling  s.r.o.

 • vyplnit a odeslat registrační formulář na webových stránkách www.oforec.cz
 • na zadanou e-mailovou adresu Vám doručíme návrh smlouvy;
 • smlouvu podepište elektronicky nebo v tiskové podobě, zašlete e-mailem, nebo poštou do sídla OFO – recycling  s.r.o.
 • podepsanou smlouvu Vám pošleme e-mailem společně s přihlašovacími údaji do informačního systému, originál poštou 
 • prvním přihlášením se stáváte naším klientem a my se postaráme o správné nakládání s Vašimi panely.

 

Co registrací získáte?

 • spolehlivou službu při likvidaci vysloužilých a poškozených solárních panelů
 • efektivní využití svých příspěvků
 • ekologickou likvidaci odpadu ze solárních panelů
 • výkaznictví a zaštítění při jednání s Ministerstvem životního prostředí

 

Sběr a doprava

Co s poškozenými panely?

Přijímáme i poškozené panely, ale vzhledem k nutnosti zvláštního zacházení (podle stupně poškození), je nutné nahlásit stav poškození přímo do objednávky zpětného svozu.

 

Jak si objednám služby spojené s recyklací?

Vyplněním formuláře zpětného svozu na našich webových stránkách solární panely vyzvedne náš dopravce a předá Vám Certifikát o ekologické likvidaci odpadu.  Nebo Solární panely dopravíte do určeného sběrného místa, kde Vám obsluha vystaví Certifikát o ekologické likvidaci odpadu.

Aktuality

04.04.2016
LILA domov pro postižené děti více...

25.03.2016
Poděkování občanům více...

01.04.2016
Roční hlášení 2015 více...

18.03.2015
Nový ceník od 1.4.2015 více...

26.09.2014
Co s nepotřebným odpadem? více...

08.09.2014
Vyhláška č. 184/2014 Sb. více...

29.08.2014
Elektrozařízení vyjmutá ze skupin elektrozařízení více...

06.12.2013
Poplatek za historické solární panely více...

01.10.2013
OFO získalo registraci na solární panely více...

04.07.2013
Vyhláška č.178/2013 Sb. více...

01.01.2013
OFO - recycling s.r.o. nabízí i řešení přenosných baterií a akumulátorů více...

01.01.2013
Proč právě OFO-recycling s.r.o.? Výhody účasti v kolektivním systému OFO-recycling: více...


Základní kontakty

OFO – recycling s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 11/9
690 02 Břeclav
Tel.: + 420 519 327 038
Fax: + 420 519 327 039
E-mail: oforec@oforec.cz