Zaregistrovat se
cze
Kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení
Přihlašovací formulář

   

   

Legislativa


Česká legislativa

Vyhláška č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 184/2014 Sb.

Vyhláška č. 200/2014 Sb. o změně zákona o odpadech

Vyhláška č. 200/2014 Sb.

Vyhláška č. 178/2013 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi

Vyhláška č. 178/2013 Sb.

Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Novela zákona o odpadech - zákon 154/2010

Zákon č. 154/2010 

Zákon o odpadech

Zákon o odpadech

"Baterkový" zákon č. 297/2009 - měnící zákon o odpadech

Zákon č. 297/2009

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Vyhláška č. 352/2005 Sb.

Vyhláška č. 237/2002

Vyhláška č. 237/2002

Sdělení MF k účetnímu a daňovému režimu financování nakládání s EEZ

Sdělení MF

Sdělení odboru odpadů MŽP pro vedení evidencí EEZ a OEEZ v roce 2007

Sdělení odboru odpadů MŽP

Vyhláška č. 376/2005 o hodnocení nebezpečnosti odpadů

Vyhláška č. 376/2005

Vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 383/2001

 

 

Evropská legislativa

Směrnice EP 98/2008 o odpadech a zrušení některých Směrnic z 19.11.2008 (Waste Framework Directive)

Směrnice EP 98/2008

Směrnice 2002/96/ES O odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Směrnice 2002/96/ES

Směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Směrnice 2002/95/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32, kterou se mění směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32

Rozhodnutí Komise 2005/369/ES, kterým se stanoví pravidlo pro sledování souladu členských států a kterým se zřizují formáty údajů pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Rozhodnutí Komise 2005/369/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES

Rozhodnutí Komise 2005/618/ES, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/95/ES pro účely stanovení maximálních hodnot koncentrací pro některé nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních

Rozhodnutí Komise 2005/618/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EZ ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízení (přepracované znění)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EZ ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízení (přepracované znění)

Aktuality

04.04.2016
LILA domov pro postižené děti více...

25.03.2016
Poděkování občanům více...

01.04.2016
Roční hlášení 2015 více...

18.03.2015
Nový ceník od 1.4.2015 více...

26.09.2014
Co s nepotřebným odpadem? více...

08.09.2014
Vyhláška č. 184/2014 Sb. více...

29.08.2014
Elektrozařízení vyjmutá ze skupin elektrozařízení více...

06.12.2013
Poplatek za historické solární panely více...

01.10.2013
OFO získalo registraci na solární panely více...

04.07.2013
Vyhláška č.178/2013 Sb. více...

01.01.2013
OFO - recycling s.r.o. nabízí i řešení přenosných baterií a akumulátorů více...

01.01.2013
Proč právě OFO-recycling s.r.o.? Výhody účasti v kolektivním systému OFO-recycling: více...


Základní kontakty

OFO – recycling s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 11/9
690 02 Břeclav
Tel.: + 420 519 327 038
Fax: + 420 519 327 039
E-mail: oforec@oforec.cz