Zaregistrovat se
cze
Kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení
Přihlašovací formulář

   

   

Vznik a historie


Společnost OFO - recycling s.r.o.

je provozovatelem kolektivního systému, který v mezích Evropské směrnice pro nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními a příslušné platné legislativy České republiky umožňuje efektivní plnění povinností jak výrobců a dovozů elektrických a elektronických zařízení, tak provozovatelům FVE.  

 

OFO - recycling je neziskově hospodařící společnost,

která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen v roce 2005. 

Postupně se činnost kolektivního systému rozšiřovala, aby mohla zabezpečovat komplexní služby pro další své klienty. 

V roce 2011 došlo ke změně vlastnické struktury a vedení společnosti. Zároveň se změnilo i sídlo společnosti a od začátku roku 2012 působí kolektivní systém v Břeclavi. 

 

 

Hlavním smyslem činnosti OFO - recycling s.r.o.

je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem zajišťuje náš kolektivní systém organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. 

 

Principy činnosti kolektivního systému OFO - recycling  s.r.o.

Kolektivní systém  v souladu s §37h odst (1) c) Zákona č. 7/2005 Sb. přebírá zodpovědnost za výrobce,dovozce elektrozařízení (povinnou osobu) i za provozovatele FVE za odpad, který vznikne po skončení životnosti elektrozařízení, tj. zajistí jeho sběr, demontáž, recyklaci a následné využití, jak ukládá zákon.

Povinná osoba odvádí do systému OFO - recycycling s.r.o. recyklační příspěvek, jehož výše je stanovena dle skupiny elektrozařízení, pod kterou povinná osoba spadá, a množství zboží uvedeného na trh v předešlém období.

 

 

 

Aktuality

04.04.2016
LILA domov pro postižené děti více...

25.03.2016
Poděkování občanům více...

01.04.2016
Roční hlášení 2015 více...

18.03.2015
Nový ceník od 1.4.2015 více...

26.09.2014
Co s nepotřebným odpadem? více...

08.09.2014
Vyhláška č. 184/2014 Sb. více...

29.08.2014
Elektrozařízení vyjmutá ze skupin elektrozařízení více...

06.12.2013
Poplatek za historické solární panely více...

01.10.2013
OFO získalo registraci na solární panely více...

04.07.2013
Vyhláška č.178/2013 Sb. více...

01.01.2013
OFO - recycling s.r.o. nabízí i řešení přenosných baterií a akumulátorů více...

01.01.2013
Proč právě OFO-recycling s.r.o.? Výhody účasti v kolektivním systému OFO-recycling: více...


Základní kontakty

OFO – recycling s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 11/9
690 02 Břeclav
Tel.: + 420 519 327 038
Fax: + 420 519 327 039
E-mail: oforec@oforec.cz